Kolmårdsdubbeln
Kavlen på Eventor Medeln på Eventor OK Kolmården i samarbete med: Holmen Norrköpings Tidningar TB Bil Letro Sport First Camp Jimmy Dahl

Inbjudan Kavlen

KOLMÅRDSKAVLEN MÅNDAGEN DEN 17 APRIL 2017

Samling

Åksjön, Böksjö, Kolmården. Longitud 16.333559, Latitud 58.707996. Vägvisning från E4, trafikplats Strömsfors avfart nummer 126.

Anmälan

Senast måndagen den 3 april via Eventor. Observera tidigt anmälningsdatum! Utländska lag via e-post till kolmardskavlen@gmail.com. Efteranmälan senast onsdag den 12 april (med 50 % högre avgift). Slutlig lagsammansättning ska lämnas in senast söndagen den 16 april 18.00 via Eventor. Öppen stafettklass föranmälan samtidigt som övriga stafettklasser.

Direktanmälan

Anmälan till Öppna motionsklasser endast på tävlingsdagen (till ordinarie avgift).

Anmälningsavgift

Stafett: H17E 850 kr, D17E 510 kr, HD12-16 210 kr, HD120-150 360 kr, H180 360 kr, Öppen 360 kr. 70 kr per extralöpare i ungdomsklasserna. Individuella öppna banor: vuxna 120 kr, ungdom 70 kr Utländska löpare betalar senast den 6 april till bg 660-6859 IBAN: SE5880000848069231525339. Swift/BIC: SWEDSESS Bankadress: Swedbank 105 34 STOCKHOLM. Start H17E 9.30, övriga stafettklasser från 10.00. Individuella öppna banor (ÖM) har fri starttid 9.30 – 12.00.

Klasser och antal sträckor (preliminära banlängder):

Klass Str 1 Str 2 Str 3 Str 4 Str 5
H17E 9,0 7,0 7,0 9,0 9,0
D17E 6,5 4,5 6,5
H120 6,0 6,0 6,0
H150 5,0 5,0 5,0
H180 3,5 3,5 3,5
D120 4,0 4,0 4,0
D150 3,5 3,5 3,5
H12 3,0 – gul 2,5 – vit 3,0 – gul
H14 3,5 – orange 3,0 – gul 3,5 – orange
H16 5,0 – violett 3,5 – orange 5,0 – violett
D12 3,0 – gul 2,5 – vit 3,0 – gul
D14 3,5 – orange 3,0 – gul 3,5 – orange
D16 4,5 – violett 3,5 – orange 4,5- violett
Öppen 4,0 – violett 3,5 – orange 5,0 – svart

 

Samtliga sträckor är gafflade förutom mittsträckan i ungdomsklasserna och Öppen stafett där samtliga sträckor är raka. Minimiåldern för deltagare i klasserna H120-H180 och D120-D150 är 35 år. På sträcka 2 i ungdomsklasserna får 1, 2 eller 3 löpare delta, där första inkomna löpare till växel på sträcka 2 skickar ut tredje sträckans löpare.

OBS! Antal extralöpare i ungdomsklasserna måste anges i anmälan.

Individuella öppna motionsbanor

Sju banor från ÖM1, 2,5 km, vit till ÖM9, 8,5 km, svart.

Tävlingsregler

SOFT:s senast utgivna tävlingsregler gäller.

PM, startlistor och resultatlistor

Publiceras på Eventor samt på arenan under tävlingsdagen.

Stämplingssystem

Sportident. En SI-pinne per löpare krävs, dvs. ingen SI-pinne får användas mer än en gång i budkavlen. Samma pinne får inte användas både i budkavlen och i en individuell ÖM-klass. Löpare som inte angivit SInummer senast söndagen den 16 april 18.00 tilldelas en hyrpinne (avgift 30 kr). Hyrpinne finns att tillgå för anmälan till individuella öppna banor på tävlingsdagen.

Karta

Skala 1:7 500 för H150, D150 och H180. Övriga klasser skala 1:10 000. 5 m ekvidistans. Västra delen ritad 2016, östra delen 2015 och reviderad 2016 av Thomas Persson, TP kartan. Digitalutskrift, certifierad av SOFT.

Terrängbeskrivning

Skogsmark, med mindre antal stigar och inslag av mossar. God till mycket god framkomlighet. På de längre banorna förekommer äldre hyggen och tätskog. Relativt måttlig till svag kupering, vissa detaljrika partier förekommer.

Parkering

På anvisad plats ca 600 m från arenan. Avgift 20 kronor. Samåk gärna.

Dusch

Varmdusch utomhus ca 400 m från arenan.

Servering

Sedvanligt marketenteri med god sortering av varor.

Sportförsäljning

Letro Sport står för en välförsedd sportförsäljning.

Barnaktiviteter

Miniknat mellan 9.30 och 12.30. Kostnad 20 kr/deltagare. Barnpassning finns.

Logi

Vi har ett antal förslag på logi, se vår hemsida www.kolmardsdubbeln.se/logi/.

HUVUDFUNKTIONÄRER

Tävlingsledare: Gunnar Melin, gunnar_melin@spray.se, 0730-64 61 93
Anna Håkansson, annalillyemilia@gmail.com, 0730-38 62 75
Banläggare: Mikael Westerberg Bitr. Peter Berggren
 Tävlingskontrollant Lena Fröberg, Tjalve IF, lena.froberg@gmail.com, 070-736 19 96
 Bankontrollant Thomas Pettersson, NAIS OK, thomaspe@telia.com, 0706 – 98 72 51

 

KOLMÅRDSDUBBELN 2017

Fira orienteringspåsken i Kolmården!

VÄLKOMNA!