Kolmårdsdubbeln
Kavlen på Eventor Medeln på Eventor O-Ringen OK Kolmården i samarbete med: Holmen Norrköpings Tidningar TB Bil Letro Sport Jimmy Dahl

Inbjudan Kavlen

KOLMÅRDSKAVLEN 5 April 2020

Samling

Hults Bruk, Ågelsjön. Longitud 16.132233, Latitud 58.674203. Vägvisning från väg 55, c:a 10 km norr om Norrköping.

Anmälan

Anmälan senast söndagen den 29 mars via Eventor. Utländska lag via e-post till kolmardskavlen@gmail.com.
Efteranmälan senast onsdag den 1 april 20:00 (med 50 % högre avgift).

Slutlig lagsammansättning ska lämnas in senast lördagen den 4 april 18:00 via Eventor.
Öppen kavleklass har föranmälan samtidigt som övriga stafettklasser.

öppna klasser

Anmälan till individuella Öppna klasser antingen via Eventor senast lördagen den 4 april 18:00 eller på tävlingsdagen

Anmälningsavgift

Stafett: H17E 1000 kr, D17E 600 kr, H/D12-16 240 kr, H/D120-150 450 kr, H180 450 kr, Öppen Kavle 450 kr. 80 kr per extralöpare i ungdomsklasserna.

Individuella öppna klasser: vuxna 150 kr, ungdom 80 kr (ingen efteranmälningsavgift).

Utländska löpare betalar senast den 1 april till IBAN: SE5880000848069231525339. Swift/BIC: SWEDSESS Bankadress: Swedbank 105 34 STOCKHOLM.

Start

Första start stafettklasser: H17E 9:30, övriga klasser från 10:00.
Individuella öppna klasser har fri starttid 09:30 – 12:30.

Klasser och antal sträckor (preliminära banlängder):

Klass Str 1 Str 2 Str 3 Str 4 Str 5
H17E 8,0 6,0 6,0 8,0 8,0
D17E 6,0 4,5 6,0
H120 6,0 6,0 6,0
H150 4,8 4,8 4,8
H180 3,5 3,5 3,5
D120 4,8 4,8 4,8
D150 3,5 3,5 3,5
H12 3,0 – gul 2,5 – vit 3,0 – gul
H14 3,5 – orange 3,0 – gul 3,5 – orange
H16 5,0 – violett 3,5 – orange 5,0 – violett
D12 3,0 – gul 2,5 – vit 3,0 – gul
D14 3,5 – orange 3,0 – gul 3,5 – orange
D16 4,5 – violett 3,5 – orange 4,5 – violett
Öppen 5,0 – violett 3,5 – orange 5,0 – svart

Samtliga sträckor är gafflade förutom mittsträckan i ungdomsklasserna och Öppen Kavle där samtliga sträckor är raka. Minimiåldern för deltagare i klasserna H120-H180 och D120-D150 är 35 år.

På sträcka 2 i ungdomsklasserna får 1, 2 eller 3 löpare delta, där första inkomna löpare till växel på sträcka 2 skickar ut tredje sträckans löpare.

OBS! Antal extralöpare i ungdomsklasserna måste anges i anmälan.

Individuella öppna KLASSER

Sju banor från Inskolning 2,0 km till Svår 7,0 km.

Tävlingsregler

SOFT:s senast utgivna tävlingsregler gäller.

PM, startlistor och resultatlistor

Publiceras på Eventor samt på arenan under tävlingsdagen.

Stämplingssystem

Sportident. En SI-pinne per löpare krävs, d.v.s. ingen SI-pinne får användas mer än en gång i stafetten. Samma pinne får inte användas både i stafetten och i en individuell öppen klass. Löpare som inte angivit SI-nummer senast lördagen den 4 april 18:00 tilldelas en hyrpinne (avgift 30 kr). Hyrpinne finns att tillgå för anmälan till individuella öppna klasser på tävlingsdagen.

Karta

Skala 1:7 500 för H/D150, H180, H/D12 och H/D14. Övriga stafettklasser skala 1:10 000.

Öppna klasser 1:7 500 utom Svår 7,0 km som har 1:10 000. 5 m ekvidistans.

Nyritad inför O-ringen 2019. Digitalutskrift Kartsam, certifierad av SOFT.

Terrängbeskrivning

Terrängen består av gles tallskog och hällmarker uppe på höjderna blandat med detaljrika sluttningar och ett väl utvecklat stig- och vägnät för de lättare banorna. Måttlig till stark kupering. God till mycket god framkomlighet.

Parkering

På anvisad plats max 1000 m från arenan. Avgift 20 kronor. Samåk gärna.

Dusch

Varmdusch utomhus.

Servering

Sedvanligt marketenteri med god sortering av varor. Brödlotteri finns.

Sportförsäljning

Letro Sport står för en välförsedd sportförsäljning.

Barnaktiviteter

Miniknat mellan 9:30 och 12:30. Kostnad 20 kr/deltagare.

Barnpassning finns. Ingen avgift.

Logi

Vi har ett antal förslag på logi, se vår hemsida www.kolmardsdubbeln.se/logi/.

HUVUDFUNKTIONÄRER

Tävlingsledare: Gunnar Melin, gunnarmelin67@gmail.com, 0730-64 61 93
Maria Nordwall, maria.nordwall@gmail.com, 0730-97 69 25
Banläggare: Henrik Vuorinen, henrikvuorinen@hotmail.com, 073-321 24 20
Tävlingskontrollant: Håkan Träff, NAIS Orientering, htraff@hotmail.com
Bankontrollant: Håkan Träff, NAIS Orientering, htraff@hotmail.com

 

 

VÄLKOMNA!