Kolmårdsdubbeln
Kavlen på Eventor Medeln på Eventor O-Ringen OK Kolmården i samarbete med: Holmen Norrköpings Tidningar TB Bil Letro Sport Jimmy Dahl

Inbjudan Kavlen

Så här såg inbjudan ut för 2019 års upplaga av Kolmårdskavlen. 

 

KOLMÅRDSKAVLEN Söndagen 7 April 2019

Samling

Lilla Älgsjön, Kolmården. Longitud 16.32308, Latitud 58.71068. Vägvisning från E4, trafikplats Strömsfors avfart nummer 126.

Anmälan

Anmälan senast söndagen den 31 mars via Eventor. Utländska lag via e-post till kolmardskavlen@gmail.com
Efteranmälan senast onsdag den 3 april (med 50 % högre avgift).
Slutlig lagsammansättning ska lämnas in senast lördagen den 6 april 18.00 via Eventor.
Öppen stafettklass föranmälan samtidigt som övriga stafettklasser.

Direktanmälan

Anmälan till Öppna motionsklasser endast på tävlingsdagen (till ordinarie avgift).

Anmälningsavgift

Stafett: H17E 1000 kr, D17E 600 kr, HD12-16 240 kr, HD120-150 450 kr, H180 450 kr, Öppen 450 kr. 80
kr per extralöpare i ungdomsklasserna.
Individuella öppna banor: vuxna 150 kr, ungdom 80 kr
Utländska löpare betalar senast den 1 april till IBAN: SE5880000848069231525339. Swift/BIC:
SWEDSESS Bankadress: Swedbank 105 34 STOCKHOLM.
Start
H17E 9.30, övriga stafettklasser från 10.00.
Individuella öppna banor (ÖM) har fri starttid 9.30 – 12.00.

Klasser och antal sträckor (preliminära banlängder):

Klass Str 1 Str 2 Str 3 Str 4 Str 5
H17E 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0
D17E 8,0 5,5 8,0
H120 6,0 6,0 6,0
H150 5,0 5,0 5,0
H180 3,5 3,5 3,5
D120 4,5 4,5 4,5
D150 3,5 3,5 3,5
H12 3,0 – gul 2,5 – vit 3,0 – gul
H14 3,5 – orange 3,0 – gul 3,5 – orange
H16 5,0 – violett 3,5 – orange 5,0 – violett
D12 3,0 – gul 2,5 – vit 3,0 – gul
D14 3,5 – orange 3,0 – gul 3,5 – orange
D16 4,5 – violett 3,5 – orange 4,5- violett
Öppen 5,0 – violett 3,5 – orange 5,0 – svart

Samtliga sträckor är gafflade förutom mittsträckan i ungdomsklasserna och Öppen stafett där samtliga sträckor är raka. Minimiåldern för deltagare i klasserna H120-H180 och D120-D150 är 35 år. På sträcka 2 i ungdomsklasserna får 1, 2 eller 3 löpare delta, där första inkomna löpare till växel på sträcka 2 skickar ut tredje sträckans löpare.

OBS! Antal extralöpare i ungdomsklasserna måste anges i anmälan.

Individuella öppna motionsbanor

Sju banor från ÖM1, 2,5 km, vit till ÖM9, 8,5 km, svart. Även ÖM10 2,0 km, grön, med skuggkartor.

Tävlingsregler

SOFT:s senast utgivna tävlingsregler gäller.

PM, startlistor och resultatlistor

Publiceras på Eventor samt på arenan under tävlingsdagen.

Stämplingssystem

Sportident. En SI-pinne per löpare krävs, dvs. ingen SI-pinne får användas mer än en gång i budkavlen.
Samma pinne får inte användas både i budkavlen och i en individuell ÖM-klass. Löpare som inte angivit SInummer
senast lördagen den 6 april 18.00 tilldelas en hyrpinne (avgift 30 kr). Hyrpinne finns att tillgå för
anmälan till individuella öppna banor på tävlingsdagen.

Karta

Skala 1:7 500 för D150, H150 och H180. Övriga klasser skala 1:10 000. 5 m ekvidistans.
Reviderad 2017 av Thomas Persson, TP kartan. Digitalutskrift, certifierad av SOFT.

Terrängbeskrivning

Terrängen är typisk Kolmårdsterräng med en blandning av öppna tallbevuxna hällmarker och mer tunglöpta partier med sankmarker och blåbärsris. Måttlig kupering. God framkomlighet.

Parkering

På anvisad plats ca 1300 m från arenan längs asfaltväg. Avgift 20 kronor. Samåk gärna.

Dusch

Varmdusch utomhus.

Servering

Sedvanligt marketenteri med god sortering av varor.

Sportförsäljning

Letro Sport står för en välförsedd sportförsäljning.

Barnaktiviteter

Miniknat mellan 9.30 och 12.30. Kostnad 20 kr/deltagare. Barnpassning finns.

Logi

Vi har ett antal förslag på logi, se vår hemsida www.kolmardsdubbeln.se/logi/.

HUVUDFUNKTIONÄRER

Tävlingsledare: Gunnar Melin, gunnarmelin67@gmail.com, 0730-64 61 93
Anna Håkansson, annalillyemilia@gmail.com, 0730-38 62 75
Banläggare: Maria Nordwall, maria.nordwall@gmail.com, 0730-97 69 25
Mikael Håkansson, ol.micke@gmail.com, 0723-16 42 85
Tävlingskontrollant Lena Fröberg, Tjalve IF Norrköping, lena.froberg@gmail.com, 070-736 19 96
Bankontrollant Göran Brattgård, Tjalve IF Norrköping, goran@brattgard.se, 070 523 15 99

 

 

VÄLKOMNA!