Kolmårdsdubbeln
Kavlen på Eventor Medeln på Eventor O-Ringen OK Kolmården i samarbete med: Holmen Norrköpings Tidningar TB Bil Letro Sport First Camp Jimmy Dahl

Inbjudan Kavlen

KOLMÅRDSKAVLEN Söndagen 7 April 2019

Förenklad preliminär inbjudan

Samling

Lilla Älgsjön, Kolmården. Longitud 16.32308, Latitud 58.71068. Vägvisning från E4, trafikplats Strömsfors avfart nummer 126.

Anmälan

Via Eventor, öppnar under vintern.

Klasser och antal sträckor (preliminära banlängder):

Klass Str 1 Str 2 Str 3 Str 4 Str 5
H17E 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0
D17E 8,0 5,5 8,0
H120 6,0 6,0 6,0
H150 5,0 5,0 5,0
H180 3,5 3,5 3,5
D120 4,5 4,5 4,5
D150 3,5 3,5 3,5
H12 3,0 – gul 2,5 – vit 3,0 – gul
H14 3,5 – orange 3,0 – gul 3,5 – orange
H16 5,0 – violett 3,5 – orange 5,0 – violett
D12 3,0 – gul 2,5 – vit 3,0 – gul
D14 3,5 – orange 3,0 – gul 3,5 – orange
D16 4,5 – violett 3,5 – orange 4,5- violett
Öppen 5,0 – violett 3,5 – orange 5,0 – svart

Samtliga sträckor är gafflade förutom mittsträckan i ungdomsklasserna och Öppen stafett där samtliga sträckor är raka. Minimiåldern för deltagare i klasserna H120-H180 och D120-D150 är 35 år. På sträcka 2 i ungdomsklasserna får 1, 2 eller 3 löpare delta, där första inkomna löpare till växel på sträcka 2 skickar ut tredje sträckans löpare.

OBS! Antal extralöpare i ungdomsklasserna måste anges i anmälan.

Individuella öppna motionsbanor

Sju banor från ÖM1, 2,5 km, vit till ÖM9, 8,5 km, svart. Även ÖM10 2,0 km, grön, med skuggkartor.

Tävlingsregler

SOFT:s senast utgivna tävlingsregler gäller.

PM, startlistor och resultatlistor

Publiceras på Eventor samt på arenan under tävlingsdagen.

Terrängbeskrivning

Terrängen är typisk Kolmårdsterräng med en blandning av öppna tallbevuxna hällmarker och mer tunglöpta partier med sankmarker och blåbärsris. Måttlig kupering. Mestadels god framkomlighet.

Logi

Vi har ett antal förslag på logi, se vår hemsida www.kolmardsdubbeln.se/logi/.

HUVUDFUNKTIONÄRER

Tävlingsledare: Gunnar Melin, gunnarmelin67@gmail.com, 0730-64 61 93
Anna Håkansson, annalillyemilia@gmail.com, 0730-38 62 75
Banläggare: Maria Nordwall, maria.nordwall@gmail.com, 0730-97 69 25
Mikael Andersson, ol.micke@gmail.com, 0723-16 42 85
Tävlingskontrollant Lena Fröberg, Tjalve IF Norrköping, lena.froberg@gmail.com, 070-736 19 96
Bankontrollant Göran Brattgård, Tjalve IF Norrköping, goran@brattgard.se

 

 

VÄLKOMNA!