Kolmårdsdubbeln
Kavlen på Eventor Medeln på Eventor O-Ringen OK Kolmården i samarbete med: Holmen Norrköpings Tidningar TB Bil Letro Sport Jimmy Dahl

Inbjudan Medeln

Kolmårdsmedeln MED elitklasser 4 april 2020

Samling

Hults Bruk, Ågelsjön. Longitud 16.132233, Latitud 58.674203. Vägvisning från väg 55, c:a 10 km norr om Norrköping.

Anmälan

Anmälan senast söndagen den 29 mars via Eventor. Utländska löpare via e-post till kolmardsmedeln@gmail.com.
Efteranmälan senast onsdagen den 1 april 20:00 (med 50 % högre avgift).

I elitklasserna max 60 deltagare. Gallring enligt SOFT:s regler.

Vakansplatser finns i åldersklasserna H/D10 upp till H/D16 med möjlighet att anmäla sig på plats på tävlingsdagen med 50 % högre avgift.

Sammanslagning av klasser kan förekomma vid för få deltagare.

Öppna Klasser

Anmälan till Öppna klasser antingen via Eventor senast onsdagen den 1 april 20:00 eller på tävlingsdagen. Sex banor från Inskolning 2,0 km till Svår 5,0 km.

Elitklasser

D18E, D20E, D21E, H18E, H20E, H21E

Åldersklasser

Observera att vi följer SOFT:s nya klassindelning från H/D10 till H/D85.

Anmälningsavgift

Ungdomar t.o.m. 16 år 80 kr, elitklasser 200 kr, övriga klasser 150 kr. Faktura skickas till respektive klubb efter tävlingen. Utländska löpare betalar senast den 1 april till IBAN: SE5880000848069231525339. Swift/BIC: SWEDSESS Bankadress: Swedbank 105 34 STOCKHOLM.

Karta

Skala 1:7 500 för H/D14 och yngre, H/D45 och äldre samt samtliga Öppna klasser. Övriga klasser skala 1:10 000. 5 m ekvidistans.

Nyritad inför O-ringen 2019. Digitalutskrift Kartsam, certifierad av SOFT..

Terrängbeskrivning

Terrängen består av gles tallskog och hällmarker uppe på höjderna blandat med detaljrika sluttningar och ett väl utvecklat stig- och vägnät för de lättare banorna. Måttlig till stark kupering. God till mycket god framkomlighet.

Start

Max 1500 m väg och stig till start.

Första start 11:00. Efteranmälda i åldersklasser startar före denna tid, förutom i elitklasserna, där efteranmälda lottas in i startlistan.

Öppna klasser har fri starttid 10:30 – 13:00. Skuggning tillåten i samtliga Öppna klasser, dock med följande begränsningar:

Banlängder

Enligt SOFT:s rekommendationer.

Tävlingsregler

SOFT:s senast utgivna tävlingsregler gäller.

PM, startlistor och resultatlistor

Publiceras på Eventor samt på arenan under tävlingsdagen..

Stämplingssystem

Sportident. Löpare som inte angivit SI-nummer vid anmälan tilldelas en hyrpinne (avgift 30 kr). Hyrpinne finns att tillgå för direktanmälan på tävlingsdagen.

Parkering

På anvisad plats max 1000 m från arenan. Avgift 20 kronor. Samåk gärna.

Dusch

Varmdusch utomhus.

Servering

Sedvanligt marketenteri med god sortering av varor. Brödlotteri finns.

Sportförsäljning

Letro Sport står för en välförsedd sportförsäljning.

Barnaktiviteter

Miniknat mellan 10:30 och 13:30. Kostnad 20 kr/deltagare.

Barnpassning finns. Ingen avgift.

Logi

Vi har ett antal förslag på logi, se vår hemsida www.kolmardsdubbeln.se/logi/.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare: Gunnar Melin, gunnarmelin67@gmail.com, 0730-64 61 93
Maria Nordwall, maria.nordwall@gmail.com, 0730-97 69 25
Banläggare: Magnus Blomgren, mankans@hotmail.com, 070070-433 04 86
Tävlingskontrollant Håkan Träff, NAIS Orientering, htraff@hotmail.com
Bankontrollant Håkan Träff, NAIS Orientering, htraff@hotmail.com

Välkomna!