Kolmårdsdubbeln
Kavlen på Eventor Medeln på Eventor O-Ringen OK Kolmården i samarbete med: Holmen Norrköpings Tidningar TB Bil Letro Sport First Camp Jimmy Dahl

Inbjudan Medeln

Medeldistans MED elitklasser Lördagen den 6 april 2019

Förenklad preliminär inbjudan

Samling

Lilla Älgsjön, Kolmården. Longitud 16.32308, Latitud 58.71068. Vägvisning från E4, trafikplats Strömsfors avfart nummer 126.

Anmälan

Via Eventor, öppnar under vintern.

Direktanmälan

Anmälan till Öppna motionsklasser endast på tävlingsdagen (till ordinarie avgift).

Elitklasser

D18E, D20E, D21E, H18E, H20E, H21E

Vuxenklasser

D18, D20, D21, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, D85. H18, H20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85.

Ungdomsklasser

D10, D12K, D12, D14K, D14, D16K, D16. H10, H12K, H12, H14K, H14, H16K, H16.

Inskolning och utbildningsklasser

INSK, U1, U2.

Öppna motionsklasser

ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM7, ÖM8

Terrängbeskrivning

Terrängen är typisk Kolmårdsterräng med en blandning av öppna tallbevuxna hällmarker och mer tunglöpta partier med sankmarker och blåbärsris. Måttlig kupering. God till mycket god framkomlighet.

Banlängder

Enligt SOFT’s rekommendationer.

Tävlingsregler

SOFT:s senast utgivna tävlingsregler gäller.

PM, startlistor och resultatlistor

Publiceras på Eventor samt på arenan under tävlingsdagen.

Logi

Vi har ett antal förslag på logi, se vår hemsida www.kolmardsdubbeln.se/logi/.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare: Gunnar Melin, gunnarmelin67@gmail.com, 0730-64 61 93
Anna Håkansson, annalillyemilia@gmail.com, 0730-38 62 75
Banläggare: Peter Berggren, pberggren@telia.com, 0730-89 82 50
Tävlingskontrollant Lena Fröberg, Tjalve IF Norrköping, lena.froberg@gmail.com, 070-736 19 96
Bankontrollant Göran Brattgård, Tjalve IF Norrköping, goran@brattgard.se

Välkomna!