Kolmårdsdubbeln
Kavlen på Eventor Medeln på Eventor OK Kolmården i samarbete med: Holmen Norrköpings Tidningar TB Bil Letro Sport First Camp Jimmy Dahl

Inbjudan Medeln

Medeldistans MED elitklasser SÖNDAGEN den 16 april 2017

 

 

Samling

Åksjön, Böksjö, Kolmården. Longitud 16.333559, Latitud 58.707996. Vägvisning från E4, trafikplats Strömsfors avfart nummer 126.

Anmälan

Anmälan senast söndagen den 9 april via Eventor. Utländska löpare via e-post till kolmardsmedeln@gmail.com. Efteranmälan senast onsdagen den 12 april (med 50 % högre avgift). I elitklasserna max 60 deltagare. Ett antal vakansplatser finns i Insk-, U- och ungdomsklasserna med möjlighet att anmäla sig på plats tävlingsdagen (Insk- och U-klasser till ordinarie avgift, ungdomsklass med 50 % högre avgift). Sammanslagning av klasser kan förekomma vid för få deltagare.

Direktanmälan

Anmälan till Öppna motionsklasser endast på tävlingsdagen (till ordinarie avgift).

Elitklasser

D18E, D20E, D21E, H18E, H20E, H21E

Vuxenklasser

D18, D20, D21, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, D85. H18, H20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85.

Ungdomsklasser

D10, D12K, D12, D14K, D14, D16K, D16. H10, H12K, H12, H14K, H14, H16K, H16. Inskolning och utbildningsklasser INSK, U1, U2.

Öppna motionsklasser

ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM7, ÖM8, ÖM10

Anmälningsavgift

Ungdomar t.o.m. 16 år 70 kr, elitklasser 170 kr, övriga klasser 120 kr. Faktura skickas till respektive klubb efter tävlingen. Utländska löpare betalar senast den 6 april till bg 660-6859 IBAN: SE5880000848069231525339. Swift/BIC: SWEDSESS Bankadress: Swedbank 105 34 STOCKHOLM.

Karta

Skala 1:7 500 för H/D50 och äldre. Övriga klasser skala 1:10 000. 5 m ekvidistans. Ritad 2015 och reviderad 2016 av Thomas Persson, TP kartan. Digitalutskrift, certifierad av SOFT.

Terrängbeskrivning

Skogsmark med inslag av hällmark, stigar och vägar. Stenbunden mark förekommer. God till mycket god framkomlighet. Relativt måttlig kupering, detaljrika sluttningar förekommer.

Start

Första start 11.00. Efteranmälda startar före denna tid, förutom i elitklasserna, där efteranmälda lottas in i startlistan. Klasserna Insk, U och ÖM har fri starttid 10.30 – 13.00. Skuggning tillåten i Insk, U och ÖM1 före egen start (gäller ej deltagare i rankingmeriterande klasser eller ungdomsklasser). 1500 m väg till start för alla klasser.

Banlängder

Enligt SOFT’s rekommendationer.

Tävlingsregler

SOFT:s senast utgivna tävlingsregler gäller.

PM, startlistor och resultatlistor

Publiceras på Eventor samt på arenan under tävlingsdagen.

Stämplingssystem

Sportident. Löpare som inte angivit SI-nummer vid anmälan tilldelas en hyrpinne (avgift 30 kr). Hyrpinne finns att tillgå för direktanmälan på tävlingsdagen.

Parkering

På anvisad plats ca 600 m från arenan. Avgift 20 kronor. Samåk gärna.

Dusch

Varmdusch utomhus ca 400 m från arenan.

Servering

Sedvanligt marketenteri med god sortering av varor.

Sportförsäljning

Letro Sport står för en välförsedd sportförsäljning.

Barnaktiviteter

Miniknat mellan 10.30 och 13.00. Kostnad 20 kr/deltagare. Barnpassning finns.

Logi

Vi har ett antal förslag på logi, se vår hemsida www.kolmardsdubbeln.se/logi/.

Östergötlands O-liga

Tävlingen ingår i Östergötlands O-liga för ungdomar.

 

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare: Gunnar Melin, gunnar_melin@spray.se, 0730-64 61 93
Anna Håkansson, annalillyemilia@gmail.com, 0730-38 62 75
Banläggare: Peter Berggren, Bitr. Mikael Westerberg
 Tävlingskontrollant  Lena Fröberg, Tjalve IF, lena.froberg@gmail.com, 070-736 19 96
 Bankontrollant  Thomas Pettersson, NAIS OK, thomaspe@telia.com, 0706 – 98 72 51

 

KOLMÅRDSDUBBELN 2017

Fira orienteringspåsken i Kolmården!

Välkomna!