Kolmårdsdubbeln
Kavlen på Eventor Medeln på Eventor O-Ringen OK Kolmården i samarbete med: Holmen Norrköpings Tidningar TB Bil Letro Sport Jimmy Dahl

Inbjudan Medeln

Så här såg inbjudan ut för 2019 års upplaga av Kolmårdsmedeln. 

 

Medeldistans MED elitklasser Lördagen den 6 april 2019

Samling

Lilla Älgsjön, Kolmården. Longitud 16.32308, Latitud 58.71068. Vägvisning från E4, trafikplats Strömsfors avfart nummer 126.

Anmälan

Anmälan senast söndagen den 31 mars via Eventor. Utländska löpare via e-post till kolmardsmedeln@gmail.com.
Efteranmälan senast onsdagen den 3 april (med 50 % högre avgift).
I elitklasserna max 60 deltagare.
Vakansplatser finns i Insk-, U- och ungdomsklasserna med möjlighet att anmäla sig på plats tävlingsdagen
(Insk- och U-klasser till ordinarie avgift, ungdomsklass med 50 % högre avgift).
Sammanslagning av klasser kan förekomma vid för få deltagare.

Direktanmälan

Anmälan till Öppna motionsklasser endast på tävlingsdagen (till ordinarie avgift).

Elitklasser

D18E, D20E, D21E, H18E, H20E, H21E

Vuxenklasser

D18, D20, D21, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, D85. H18, H20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85.

Ungdomsklasser

D10, D12K, D12, D14K, D14, D16K, D16. H10, H12K, H12, H14K, H14, H16K, H16.

Inskolning och utbildningsklasser

INSK, U1, U2.

Öppna motionsklasser

ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM7, ÖM8

Banlängder

Enligt SOFT’s rekommendationer.

Anmälningsavgift

Ungdomar t.o.m. 16 år 80 kr, elitklasser 200 kr, övriga klasser 150 kr. Faktura skickas till respektive klubb efter tävlingen.
Utländska löpare betalar senast den 1 april till IBAN: SE5880000848069231525339. Swift/BIC:
SWEDSESS Bankadress: Swedbank 105 34 STOCKHOLM.

Karta

Skala 1:7 500 för H/D60 och äldre samt ÖM7. Övriga klasser skala 1:10 000. 5 m ekvidistans.
Reviderad 2016 av Thomas Persson, TP kartan. Digitalutskrift, certifierad av SOFT.

Terrängbeskrivning

Terrängen är typisk Kolmårdsterräng med en blandning av öppna tallbevuxna hällmarker och mer tunglöpta partier med sankmarker och blåbärsris. Måttlig kupering. God framkomlighet.

Start

Första start 11.00. Efteranmälda startar före denna tid, förutom i elitklasserna, där efteranmälda lottas in i startlistan.
Klasserna Insk, U och ÖM har fri starttid 10.30 – 13.00. Skuggning tillåten i Insk, U och ÖM1 före egen start (gäller ej deltagare i rankingmeriterande klasser eller ungdomsklasser).
Max 800 m väg till start.

Tävlingsregler

SOFT:s senast utgivna tävlingsregler gäller.

PM, startlistor och resultatlistor

Publiceras på Eventor samt på arenan under tävlingsdagen.

Stämplingssystem

Sportident. Löpare som inte angivit SI-nummer vid anmälan tilldelas en hyrpinne (avgift 30 kr). Hyrpinne finns att tillgå för direktanmälan på tävlingsdagen.

Parkering

På anvisad plats ca 1300 m från arenan längs asfaltväg. Avgift 20 kronor. Samåk gärna.

Dusch

Varmdusch utomhus.

Servering

Sedvanligt marketenteri med god sortering av varor.

Sportförsäljning

Letro Sport står för en välförsedd sportförsäljning.

Barnaktiviteter

Miniknat mellan 10.30 och 13.00. Kostnad 20 kr/deltagare. Barnpassning finns.

Logi

Vi har ett antal förslag på logi, se vår hemsida www.kolmardsdubbeln.se/logi/.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare: Gunnar Melin, gunnarmelin67@gmail.com, 0730-64 61 93
Anna Håkansson, annalillyemilia@gmail.com, 0730-38 62 75
Banläggare: Peter Berggren, pberggren@telia.com, 0730-89 82 50
Tävlingskontrollant Lena Fröberg, Tjalve IF Norrköping, lena.froberg@gmail.com, 070-736 19 96
Bankontrollant Göran Brattgård, Tjalve IF Norrköping, goran@brattgard.se, 070 523 15 99

Välkomna!