Kolmårdsdubbeln
Kavlen på Eventor Medeln på Eventor OK Kolmården i samarbete med: Holmen Norrköpings Tidningar TB Bil Letro Sport Jimmy Dahl

Inbjudan Preliminär

Kolmårdsmedeln och Kolmårdskavlen – 8-9 maj 2021

Plats

Hults Bruk, Ågelsjön, 10 km norr om Norrköping.

Karta och terräng

Nyritad inför O-ringen 2019. Skala 1:10 000, 1:7 500 för HD45 och äldre.

Terrängen består av gles tallskog och hällmarker uppe på höjderna blandat med detaljrika sluttningar och ett väl utvecklat stig- och vägnät för de lättare banorna. Måttlig till stark kupering. God till mycket god framkomlighet.

Anmälan

Ordinarie anmälan senast söndag 2 maj 2021.

Medeldistans lördag 8 maj

Första start 09.00.
Sannolikt olika startintervall klubbvis med startstämpling. En minuts startmellanrum för deltagare på samma bana. Elitklasser lottad starttid från kl 14.00.
Sedvanliga tävlingsklasser med elitklasser. Öppna motionsbanor, men endast föranmälan till dessa.

Kolmårdskavlen söndag 9 maj

Första start 09.00.
Sannolikt måste starterna för ungdomsklasser, elitklasser och övriga klasser vara utspridd under hela dagen. Klasser, antal sträckor samt banlängder (preliminära):

Klass Sträckor Str 1 Str 2 Str 3
H17E 3 8,0
6,0 8,0
D17E 3 6,0 4,5 6,0
H120 3 6,0 6,0 6,0
H150 3 4,8 4,8 4,8
H180 3 3,5 3,5 3,5
D120 3 4,8 4,8 4,8
D150 3 3,5 3,5 3,5
H12 3 3,0 – gul 2,5 – vit 3,0 – gul
H14 3 3,5 – orange 3,0 – gul 3,5 – orange
H16 3 5,0 – violett 3,5 – orange 5,0 – violett
D12 3 3,0 – gul
2,5 – vit 3,0 – gul
D14 3 3,5 – orange 3,0 – gul 3,5 – orange
D16 3 4,5 – violett 3,5 – orange 4,5 – violett
Öppen 3 5,0 – violett 3,5 – orange 5,0 –
svart

Samtliga sträckor är gafflade utom mittsträckan i ungdomsklasserna. Alla sträckor i Öppen
kavleklass är raka. Individuella öppna motionsbanor kommer också att finnas, men endast föranmälan till dessa.

Upplysningar

Tävlingsledare: Gunnar Melin, gunnarmelin67@gmail.com, 0730-64 61 93
Maria Nordwall, maria.nordwall@gmail.com, 0730-97 69 25
Banläggare: Magnus Blomgren, mankans@hotmail.com, 070-433 04 86
Henrik Vuorinen, henrikvuorinen@hotmail.com, 073-321 24 20
Tävlings- och bankontrollant: Håkan Träff, htraff@hotmail.com, NAIS Orientering

 

VÄLKOMNA!