Kolmårdsdubbeln
Kavlen på Eventor Medeln på Eventor O-Ringen OK Kolmården i samarbete med: Holmen Norrköpings Tidningar TB Bil Letro Sport Jimmy Dahl

Preliminär inbjudan

Kolmårdsmedeln och Kolmårdskavlen – 4-5 april 2020

Plats

Hults Bruk, Ågelsjön, 10 km norr om Norrköping.

Karta och terräng

Nyritad inför O-ringen 2019. Skala 1:10 000, 1:7 500 för HD45 och äldre.

Terrängen består av gles tallskog och hällmarker uppe på höjderna blandat med detaljrika sluttningar och ett väl utvecklat stig- och vägnät för de lättare banorna. Måttlig till stark kupering. God till mycket god framkomlighet.

Anmälan

Ordinarie anmälan senast söndag 29 mars 2020.

Medeldistans lördag 4 april

Första start 11.00.
Sedvanliga tävlingsklasser med elitklasser. Öppna motionsbanor.

Kolmårdskavlen söndag 5 april

Första start 10.00.
Klasser, antal sträckor samt banlängder (preliminära)::

Klass Sträckor Str 1 Str 2 Str 3 Str 4 Str 5
H17E 5 8,0
6,0 6,0 8,0 8,0
D17E 3 6,0 4,5 6,0
H120 3 6,0 6,0 6,0
H150 3 4,8 4,8 4,8
H180 3 3,5 3,5 3,5
D120 3 4,8 4,8 4,8
D150 3 3,5 3,5 3,5
H12 3 3,0 – gul 2,5 – vit 3,0 – gul
H14 3 3,5 – orange 3,0 – gul 3,5 – orange
H16 3 5,0 – violett 3,5 – orange 5,0 – violett
D12 3 3,0 – gul
2,5 – vit 3,0 – gul
D14 3 3,5 – orange 3,0 – gul 3,5 – orange
D16 3 4,5 – violett 3,5 – orange 4,5 – violett
Öppen 3 5,0 – violett 3,5 – orange 5,0 –
svart

Samtliga sträckor är gafflade utom mittsträckan i ungdomsklasserna. Alla sträckor i Öppen
kavleklass är raka. Individuella öppna motionsbanor kommer också att finnas.

Upplysningar

Tävlingsledare: Gunnar Melin, gunnarmelin67@gmail.com, 0730-64 61 93
Maria Nordwall, maria.nordwall@gmail.com, 0730-97 69 25
Banläggare: Magnus Blomgren, mankans@hotmail.com, 070-433 04 86
Henrik Vuorinen, henrikvuorinen@hotmail.com, 073-321 24 20
Tävlings- och bankontrollant: Håkan Träff, htraff@hotmail.com, NAIS Orienteringsklubb

 

VÄLKOMNA!