Kolmårdsdubbeln
Kavlen på Eventor Medeln på Eventor OK Kolmården i samarbete med: Holmen Norrköpings Tidningar TB Bil Letro Sport Jimmy Dahl

Kontakt

2020

Tävlingsledare (Competition Managers):
Gunnar Melin, gunnarmelin67@gmail.com, 0730-64 61 93
Maria Nordwall, maria.nordwall@gmail.com, 0730-97 69 25

Banläggare (Course Planners):
Magnus Blomgren, Henrik Vuorinen

Tävlingskontrollant och bankontrollant (Competition and Course Controller)
Håkan Träff, NAIS, htraff@hotmail.com

Pressansvarig (Press officer):
Tävlingsledare

SEKRETARIATET

Alla frågor som rör din eller ditt lags anmälan skickas till: