Kolmårdsdubbeln
Kavlen på Eventor Medeln på Eventor OK Kolmården i samarbete med: Holmen Norrköpings Tidningar TB Bil Letro Sport Jimmy Dahl

Träningspaket

2020 erbjuder vi tre olika träningspaket i typisk Kolmårdsterräng. Kontrollerna sitter ute från 27 mars till 1 december. Samtliga kontroller utmärkta både för dag-orientering och nattorientering med reflex. På begäran går det att få mindre kartutsnitt i skala 1:7 500.

Pris: 50 kronor per paket

1. Björndalen. Typisk Kolmårdsterräng med måttligt kuperad, lättlöpt öppen tallskog och hällmarker uppe på höjderna med många små detaljer. Både små och stora mossar. 30 olika kontroller. Banförslag både för långdistansbanor och medeldistansbanor. Karta Stavsjöklint, reviderad senast 2016, skala 1:10 000. Använd vid Kolmårdsdubbeln 2016.

2. Lilla Älgsjön. Måttligt kuperad Kolmårdsterräng. Även här lättlöpt uppe på höjderna och också några kluriga detaljrika sluttningar. 30 olika kontroller. Banförslag för långdistansbanor och medeldistansbanor. Utmärkt badplats vid L: Älgsjön. Karta Lilla Älgsjön, reviderad 2017/18. Skala 1:10 000. Använd vid Kolmårdsdubbeln 2017 och 2019.

3. Lillsjön. Varierande område med måttligt till starkt kuperad terräng. Lättlöpt och detaljrik hällmarkskog uppe på höjderna. Detaljrika sluttningar. Finns även stigrika partier. 30 olika kontroller. Banförslag för långdistansbanor och medeldistansbanor. Vår klubbstuga kan användas som utgångspunkt. Karta Lillsjön. Nyritad till O-ringen Kolmården 2019. Skala 1:10 000.

Upplysningar och försäljning
Maria Nordwall, 073 097 69 25
maria.nordwall@gmail.com

Bengt Schwartz, 070 824 10 06
benswa@hotmail.com

Hjälp med logi för träningsläger?

Kontakta Eva-Karin Jönsson, 070 882 46 37
evakarinj@telia.com